Blues på en søndag: den blinde mannen ved Jeriko

Fortellingen om den blinde mannen er teksten for 4. søndag i åpenbaringstiden. Kanskje var han en av historiens første bluessangere?

Et ord jeg har tenket mye på det siste, er åpenbaring. Det er et rart ord, kanskje litt fremmed. Men jeg liker det. Åpen. Bart, nakent. Noe som er nakent, sårbart, skjørt, åpner seg for deg, blir gitt til deg. Blir tiltrodd deg. 

Den kristne troen, slik jeg kjenner den, har ingen hemmeligheter, den er åpen og tilgjengelig for alle som søker den – uansett hue, utdanning og status. Det er likevel ikke alt vi forstår, troen er et mysterium. Men mysteriet folder seg ut, åpenbarer seg, blir gitt oss i glimt. Nå er vi i en i det som i kirkeåret kalles for åpenbaringstiden der vi fra søndag til søndag får høre  fortellinger som sier oss noe om hvem Jesus er. Hver fortelling, hver søndag åpenbarer nye dimensjoner ved ham. Slik som i fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko (Lukas 18:35-43). 

Den blinde mannen ved Jeriko

En blind mann sitter utenfor Jeriko og tigger. Han hører støy og uro i folkemengden og spør hva det er som skjer. «Det er Jesus fra Nasaret som kommer forbi,» får han høre. Den blinde mannen setter i å rope ut: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med med!» Tre ganger roper han, inntil Jesus blir oppmerksom på ham. Jesus gir ham synet tilbake og sier, «din tro har frelst deg.»

Så hva er det denne fortellingen sier om Jesus – at han kan helbrede, gjøre mirakler? Mulig det, mulig det. Men et viktig poeng ved denne historien er hvordan den blinde tiltaler Jesus, «Jesus, Davids sønn.» Med dette viser han at Jesus er den som folket har venta på, frelseren, Messias, av Davids slekt.

Og her kunne vi stoppa, og her stopper gjerne den tradisjonelle fortolkninga. Jesus er Messias. Men et like viktig poeng er hvem det er som sier dette, hvem det er som ser Jesus. Det er en  blind mann som ser Jesus. Ikke prester og skriftlærde, men en utstøtt, fattig, brysom mann som lever utenfor de fleste sosiale nettverk. Det er blant lidende, utstøtte og undertrykka mennesker Jesus først og fremst viser seg og blir sett. Jesus åpenbarer seg i mørket, i lidelsen og fortvilelsen. For virkelig å se Jesus må vi ut, ut i byen, ut i verden.

Blues på en søndag

Den blinde setter i å rope, han messer en fortvilelsens sang, en tårenes sang som får selv Gud til å gråte. Kanskje er han en bluessanger, i slekt med Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell, Blind Willie Johnson. Smertens sangere. Kyrie Eleison synger den blinde i Markus evangeliet. Kyrie eleison, en eldgammel blues. Gud har barmhjertighet med de som lider.

fritt etter prekener i Tøyenkirka og på Møtestedet denne uka