En by fylt av blomster. Oslo uka etter 22. juli

Denne uka samles noen av verdens fremste riteforskere i Oslo. De skal formidle fra sin forskning på hvordan ritualer kan være en demokratisk ressurs, blant annet etter voldsomme hendelser som terrorhandlingene 22. juli i Oslo og på Utøya. Her er et lite utdrag fra en artikkel om spontane ritualer etter 22. juli, sammen med bilder fra Oslo den første uka.

Artikkelen stod på trykk i Kirke og Kultur 2012/2. Tekst og foto © Carl Petter Opsahl.
spontane ritualer etter 22. juli. Fra Rosemarsjen 25. juli 2011

spontane ritualer etter 22. juli. Fra Rosemarsjen 25. juli 2011

Kriser utløser riter. I møte med voldsom og uventet død – trafikkulykker, naturkatastrofer eller terrorhandlinger som 11. september 2001 i USA og 22. juli 2011 her hjemme – blir vi stilt overfor grunnleggende eksistensielle spørsmål om livets mening. Vi blir minnet på livets skjørhet, at vi skal dø og at døden kan inntreffe når vi minst venter det, både når det gjelder oss selv og de som står oss nær. Slike kriser oppleves gjerne overveldende og ubegripelige, som enkeltindivider kan vi kjenne oss maktesløse, samtidig som vi har et behov for å gjøre noe. Riter kan gi en umiddelbar mulighet til å bearbeide krisen, både ved å gi rammer for fortolkning og mulighet for symbolsk handling.

Spontane ritualer etter 22. juli

Terrorhandlingene 22. juli utløste et stort mangfold av riter. Noen offisielle, godt etablerte riter: en nasjonal sørgeperiode innledet med ett minutts stilhet, minnegudstjenester – og begravelser. Tilsammen 77 mennesker ble drept som følge av bomben i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Disse ble begravet etter ulike ritualer: kirkelige, humanetiske eller muslimske.

Men det var også riter som tilsynelatende oppstod av seg selv, som ble til underveis, som fylte gatene med blomster og lys. En veisperring ved regjeringskvartalet omgjort til en vegg av blomster, et hav av blomster og lys utenfor Oslo Domkirke, 200.000 mennesker samlet til rosemarsj på Rådhusplassen.

Melafestivalens minnekonsert en uke etter terrorhandlingene var en markering av Oslos og Norges kulturelle mangfold som gjerningsmannen eksplisitt hadde gått til angrep mot. «På scenen nå står en hindu, en muslim, to kristne, en tviler og en ateist,» sa Karpe Diem. «Vi er Oslo!» Les hele artikkelen her

Oslo uka etter 22. juli 2011

Det var en helt spesiell stemning i Oslo i dagene etter 22. juli. Byen var et overveldende hav av blomster i alle slags farger og tente lys, omkranset av mennesker i summende andektighet. Bugnende spontanaltrene bar bud om vilje til liv og kjærlighet, en boblende livskraft som tagget byen med blomster og tegninger. Gatene var fylt av 22. juli, av sorg, samhold, nysgjerrighet, alvorlighet, kjærlighet.

Her er en lysbildeserie med noen inntrykk fra Oslo i uka etter 22. juli:

Programmet for REDO-konferansen denne uka kan du lese her

 

  1 comment for “En by fylt av blomster. Oslo uka etter 22. juli

Comments are closed.