Det sanne vintre. Fellesskap og tilhørighet

«Jeg er det sanne vintre,» sier Jesus. Han snakker mye om trær. Om sennepstrær, fikentrær, og vintrær. Ikke fordi han er gartner eller botaniker. Men jeg tror han er glad i trær, han ser dem, observerer deres egenskaper og ser at i treet ligger gjemt en fortelling, en innsikt om livet. Han ser hvordan bittebitte små frø kan bli til store trær. Han ser hvordan greiner henger sammen.

Det sanne vintre

«Jeg er vintreet, dere er greinene,» fortsetter han. Jesus snakker om å høre til, høre til noe som greiner hører til treet. Det treet forteller Jesus, som han forteller oss, er at vi hører til hverandre, som greinene på vintreet. Det er ikke bare godt, men også helt livsnødvendig å ha en eller annen form for tilhørighet, tilknytning, fellesskap. Ikke være mutters alene.

Jeg er også glad i trær. Gran, furu, bjørk. Syriner. Epletrær. Noen trær gir frukt, noen gir ly, gir bolig. Nå er trærne fulle av fugler, fugler som synger om morgenen. Noen ganger tenker jeg at trærne våker over oss når vi sover. Trærne minner meg på at jeg lever, er til. Og hører til.

Det store fellesskapet

Ordene til Jesus har en skarp brodd. Greiner som ikke bærer frukt skal kuttes av, brennes. Det er en trussel som gjør meg urolig. Men jeg velger å tro at han ønsker å understreke hvor viktig tilhørighet er. Uten hverandre duger vi ikke til stort. Vi er skapt til hverandre. Og jeg tenker på at det ofte er vi sjøl som kutter av greiner. Som holder andre utenfor oss sjøl. Lager skiller mellom «oss» og «dem.»

Når Jesus snakker om fellesskap, snakker han om gudsrike. Ikke om fellesskap av likesinnede, fellesskap av folk som liker hverandre, fellesskap av folk som mener det samme, har like mye penger eller god smak. Han snakker ikke en gang om kirka og kristne menigheter. Han snakker om det store fellesskapet av alle og alt som er skapt. Vi er skapt til hverandre, til å høre til hverandre, bry oss om og bære hverandre. Som greiner på et vintre. Utfordringa i det Jesus sier om vintreet ligger i å forstå at vi hører sammen også med de vi ikke liker, de som ikke ligner på oss, mener det samme som oss.

Flyktninger, hjemløse, fattige tilreisende er også greiner på det sanne vintreet. Vi tilhører hverandre. Blir vi i Jesus får vi næring, får styrke til å bære hverandre, mot til å gjøre våre fellesskap større, stadig større.
Da bærer vi frukt.

Dagens bibeltekster kan du lese på Søndagstanker