Draumkvedet 2018

Det nye året er en uka gammelt. Jula ligger nesten bak oss. Samtidig feirer vi i dag det som fra gammelt av kanskje var den viktigste juledagen, Epifaniadagen eller Kristi åpenbaringsdag. Det er dagen for Draumkvedet, en dag for drømmer og visjoner, en dag med lag på lag av betydninger.

Epifaniadagen var egentlig i går, 6. januar eller 13. dag jul. Det er hellige tre kongers dag, etter fortellingen om de tre vismennene som besøkte stallen og kom med gaver. I New Orleans, Rio de Janeiro og andre steder er det starten på karnevalsesongen. Og 13. dag jul er dagen Olav Åsteson våkna, ifølge Draumkvedet.

Draumkvedet

Olav Åsteson la seg julekvelden og sov gjennom hele jula. 13. dag jul stod han opp og gikk i kirka. Der står presten og leser opp ”lestine lange.” Det er nokså tydelig at det presten holder på med er mer langt enn interessant.

Olav, han har drømt, og han stiller seg opp bak i kirka og forteller om drømmen. Han har vært på den andre siden. Han har gått over gjallarbrui, brua som leder fra denne verden og inn i dødsriket, og sett hva som venter oss der. Han har sett hvordan det går med mennesker som ikke har levd ett rett liv. En mann som i dette livet svindlet til seg jordområder, går nå og bærer på et glødende jordsttykke. En rik mann som ikke hjalp andre i nød, går nå i en blydrakt. Den trangheten han unnet andre, får han nå oppleve sjøl.

Men det er håp, i følge Olav Åsteson.
Salige er de som gir fattige sko, sier han.
Salige er de som gir fattige husly.
Salige er de som gir fattige drikke.
Salige er de som gir fattige brød.

Undres hva Olav Åsteson hadde sett hvis han hadde lagt seg til å sove denne jula? Han hadde kanskje sett inn i en dyster fremtid, der krig, plyndring, grådighet og griskhet har ødelagt vår verden, han hadde kanskje sett forgifta vann, der døde fisker flyter i overflaten, fabrikkrøyk som ligger som tunge skyer over øde byer, fugler som er i ferd med å drukne i oljesøl. Visne skoger og endeløse, livløse ørkener. Men kanskje ville han også ha noen håpsord.

Salige er de som lever enkelt
Salige er de som beskytter liv
Salige er de som tar vare på omgivelsene rundt seg
Salige er de som kjemper for vannet, for lufta, for jorda og alt liv.

Draumkvedet 2018

Framtidsutsiktene for jordkloden er dystre. I fjor fikk vi øynene opp for all plasten som er i havet og som fisken får i seg. Hele tiden hører vi om dyrearter som dør ut, om forgiftede drikkevann, om polarisen som smelter, om enorme landområder som legges øde av tørke eller oversvømmelse. Det er på høy tid at vi vender om. FNs klimarapporter slår fast at neste generasjon kan oppleve sivilisasjonstruende klimaendringer hvis vi ikke verden over setter igang omfattende tiltak.

En av kristenhetens fremste ledere i dag, pave Frans, sier:
”Skapelsen er ikke en eiendom vi kan herse med. Det er i hvertfall ikke en eiendom bare for de få. Skaperverket er en gave, en fantastisk gave Gud har gitt oss, som vi skal ta vare på. Hvis vi ødelegger skapelsen, vil skapelsen ødelegge oss.”

Jordan-elva, der Jesus ble døpt, Tigris og Ganges og Mississippi og all verdens hellige elver er i dag gjennomforurensa. Flere av dem, som Jordanelva, renner gjennom konfliktområder med krig og ødeleggelser.

Gud har skapt oss, Gud har skapt alt liv rundt oss, og alt er skapt i kjærlighet. I oss er det også håp for verden, i det vi hengir oss til guds kjærlighet til det skapte.

 

les mer
Fast grunn. Om livets sårbarhet
Draumkvedet finnes i mange varianter. Her kan du lese alle variantene