Det store gjestebudet

«Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.» Fortellingen om det store gjestebudet er en lignelse om gudsrike, en fest der alle hører hjemme.

Det store gjestebudet

Lignelsen om det store gjestebudet er en av favorittfortellingene mine i det nye testamente (les hele teksten her, Lukas 14:15-24). Det er også en fortelling som har vært formende for min tjeneste som gateprest i Kirkens Bymisjon.
I Tøyenkirka inviterer vi hver jul og påske til gjestebud, til gudstjeneste og festmåltid i kirkerommet. «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme,» sier Jesus. «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.» Vi går ut på hybelhus, på kaféer og ut på gatene i byen og inviterer til fest. Kirken fylles av mennesker, fattige tilreisende, hjemløse, utsatte mennesker i byen. Vi feirer nattverd, spiser god mat, hører musikk.
I hverandres ansikter ser vi glimt av gudsrike.

Gudsrike

Mange tror at gudsrike kommer etterpå, etter at vi har levd og er døde. Og mange tror at gudsrike er for de få utvalgte, de som er veldig fromme og flinke og snille. De som aldri snubler og gjør feil. Fortellingen om det store gjestebudet er en lignelse om gudsrike. Den forteller jo at det ikke er sånn. Selv om vi kan føle oss langt borte fra Gud, at vi ikke hører hjemme i kirka – eller noe annet sted for den saks skyld –  at vi har gått oss vill, kommer Gud til oss med åpne armer. Gud ser oss, elsker oss, vi er alltid gode nok for Gud. Vi er aldri skjult for Guds nåde.

Kirken

Fortellingen om det store gjestebudet gir også et godt bilde på hvordan kirken skal være, hvordan den hele tiden må søke å nå mennesker der de er. At vi som jobber i kirka ikke må være redde for å gå ut, ut av rommene vi er så vant til å være i, ut av tilstivna roller og språk. Kirka er der ute. En ting jeg stadig blir minna på som gateprest er at jeg ikke «eier» Gud, det er ikke jeg som «har» Gud. Gud er der ute, Gud er der allerede. Gud er i byen, på gatene, torgene, i portrommene, broundergangene, alle steder der mennesker lever. Gud kommer til oss.

Det store gjestebudet