Jeg er den gode gjeter. Om sauer, ulver og lederskap

Jeg er den gode gjeter, sier Jesus i dagens fortelling. Han snakker om sauer og ulver.
– og lederskap.

Jeg husker barndommens somre. De var så lange. Lange og grønne. Vi hadde evigheter av tid.

jeg var ofte på fjellet, i en liten grend med seterdrift. Jeg husker lyden av fluesurr, av bekker som rant friskt, av regn på taket, av melkebilen som kom utpå dagen med avis, post og litt kioskvarer. Jeg husker lyden av sauer og kuer på vei til beite tidlig om morgen.

Jeg husker lyden og lukten av fjøs, av kuer som flytter seg på båsen, av melkestrålen som treffer spannet når kuene ble melket, den friske lukten av fersk kumøkk, det svake lyset som øynene vendte seg til etter hvert.

Dette er varme og gode sommerminner om å være bygutt til fjells. Et minne der lyden av kulokk og kubjeller blander seg med fluesurr og fuglesang, lukten av gress og kumøkk og solen som lå seg som et varmt og mykt teppe over kroppen. Og når jeg hører om sauer og gjetere, vekker det fredelige og harmoniske minner, fjernt fra det livet jeg lever nå, fjernt fra byen som omgir meg. Kanskje vekker det en lengsel etter noe som har vært, etter å være barn igjen, etter lange somre der tiden nesten står stille og vi har evigheten foran oss. Etter frisk luft og kalde fjellbad. lengsel etter et sted bortom tid og rom og tanke, der sjelen kan beite på grønne marker.

Ulver og leiekarer

Når Jesus snakker om sauer og gjetere, snakker han om noe tilhørerne kjente og hadde et nært forhold til. Om de ikke var gjetere selv, kjente de noen som var det. Du kunne se dem, like utenfor byene. Jesus bruker ikke et romantisk og livsfjernt bilde, men henter eksempel fra en nær og til tider krevende hverdag. Han snakker om ulv, han snakker om upålitelige leiekarer. Og han snakker til mennesker preget av uro og bekymring. Vokt dere for ulven, stol ikke på leiekarene, sier han. Hva tenker han på?

Det latinske ordet for gjeter er pastor, altså et ord som også brukes om prester og andre religiøse ledere. Det finnes pastorer, religiøse ledere som skaper sår, sår som er vanskelige å lege. Noen gjør det til og med i aller beste mening. I Tøyenkirken møter vi mennesker som har erfaring fra skadelige religiøse miljøer, der forkynnelse og maktstrukturer virker ødeleggende for menneskene som går der. Ofte er disse miljøene preget av sterke ledere som gir inntrykk av at de har en direkte kontakt med Gud. prester, pastorer eller andre ledere som misbruker makt og bryter ned enkeltpersoner med ødeleggende gudsbilder og skaper dårlig selvbilder. De virker så utrolig fromme og rett-troende selv, ja det er ingen annen en dem som ser sannheten.

De gamle mystikerne kjente det åndelige hovmodets fristelser på kroppen. Og det var to ting de holdt høyt i hevd, nemlig ydmykhet og veiledning. De første skal bli de siste. Den som setter seg selv høyt skal settes lavt. Jo mer du er betrodd, jo viktigere blir det å øve seg i ydmykhet. Uten solid og jordnær veiledning av erfarne mennesker kan åndelige ledere fort havne i hovmod og selvforherligende maktmisbruk. Og bli ulver og leiekarer i stedenfor gode gjetere.

Jeg er den gode gjeter. glassmaleri Tøyenkirken. foto © carl petter opsahl

«Jeg er den gode gjeter.» Glassmaleri i Bymisjonssenteret Tøyenkirken

Jeg er den gode gjeter

Mange av oss lengter etter gode gjetere, som kan lede oss til grønne beiter der sjelen får frisk næring, som passer på at vi ikke går oss bort i villmarken, som hjelper oss opp når vi sitter fast, som holder rovdyrene unna. «Jeg er den gode gjeter» sier Jesus, og gir seg også som eksempel på godt åndelig lederskap. Jesus splitter ikke, skyver ingen ut. Jesus strekker alltid hånden ut, leter etter alle som går seg vil. Jess går ved din side, reiser deg opp igjen når du snubler, viser deg veien når du har gått deg bort.

“Jeg er den gode gjeter” sier Jesus. Jeg tar var på dere, jeg bryr meg om dere. Vær ikke urolig, jeg passer på.
La oss være hverandres gode gjetere, bære hverandre, i ydmykhet og bønn.

Fritt etter preken holdt i Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Her er motiv fra et glassmaleri i Tøyenkirken:

  9 comments for “Jeg er den gode gjeter. Om sauer, ulver og lederskap

Comments are closed.