Korsvandring. Langfredag

Langfredag. En tilsynelatende ganske allminnelig fredag.
Byen er grå, det snør i april. Folk går litt sammenkrøket i hufseværet. Det er litt stillere enn det pleier å være. Men oppover Motzfeldtsgate begynner folk snart å samle seg utenfor moskeen til fredagsbønn. Flere av butikkene på Grønland er åpne, med bugnende frukt- og grønnsakshyller på utsida.

Men det er også en helt ualminnelig dag, langfredag. Dagen Jesus blei korsfesta. En dag som markeres over hele verden med korsvandringer.
Jeg tenker over at det er en ganske tynn hinne mellom det hellige og det allminnelige. Vinteren holder krampaktig igjen, før byen ka livne til i berusende vårstemning. Noen skal til fredagsbønn, noen skal på korsvandring.

Langfredag

Langfredag kommer de vanskelige spørsmålene.
Klisjeene kommer fort. Jesus døde på et kors. Jesus døde for våre synder. Jesus vant over døden.
Hva betyr  det? Det er ord og setninger jeg har vokst opp med, men de blir mer og mer uforståelige.

Korsvandring

Derfor er jeg så glad i nettopp korsvandringen. Fysisk bønn, gå gjennom gatene med lidelseshistorien, stoppe ved Stortinget, Nasjonaltheateret,  Tinghuset, alle disse viktige bygningene og be for byens mennesker, be for verdens mennesker. Det er ikke så mye å forstå. Jesus lider med lidende også idag. Det er et eller annet slags uforklarlig håp i påskefortellingen.
Korsvandringen starter på Oslo S. I byens travleste trafikk-knutepunkt, går videre opp langs Karl Johan. Forbi butikker og restauranter, forbi mennesker som står å ser på, som sitter og ber om penger, som går. Vi stopper opp, vi leser fra lidelseshistorien i Markusevangeliet. Korsvandringen blir en del av verden her og nå. Til slutt går vi inn i Trefoldighetskirken, fester roser på korset. Korsvandring går over i langfredagskonsert med pasjonsmusikk fra New Orleans.
En ganske ualminnelig fredag.

Langfredagsmusikk

En av salmene vi alltid spiller pålangfredagskonserten er «Velt alle dine veie.» I New Orleans blir den ofte kalt for «Blood and Tears.» Her kan du høre den i et opptak fra Tøyenkirka: