Vi er Maria. Maria Budskapsdag

I dag er det Maria budskapsdag. I kirken leser vi fortellingen om engelen som besøker Maria og forteller henne at hun er med barn. Hun skal føde Guds sønn. Det er en merkelig fortelling, nesten som et slags eventyr. Et hovedpoeng i fortellingen er at Jesus er både menneske, født av Maria – og Gud, født ved den hellige ånd. Og at Maria sier ja til Gud. Men hvem er Maria?

Maria budskapsdag

I Tøyenkirka der jeg er prest, feira vi Maria budskapsdag på onsdag. Jeg gjorde som mange prester gjorde før i tiden, forberedte preika mens jeg gikk til kirka. Det ble en fin tur, på kryss og tvers gjennom hele byen med sola i ansiktet. Jeg gikk gjennom kirkegårder, parker, travle handlegater. Noen steder var det stille, andre steder mye liv, mange mennesker. I starten av turen prøvde jeg å memorere fortellingen (Du kan lese den her: Lukas 1:26-38). Tre setninger ble liggende igjen som et slags omkved:

Jeg er Herrens tjener. For Gud er ingenting umulig. Frykt ikke.

Så tenkte jeg på alle de forskjellige bildene av Maria jeg har opplevd. I kunsten, på film, ikoner. I prekener og fortellinger. Spennet er virkelig stort!

Hvem er Maria?

I den ene enden av skalaen er den opphøyde Maria som vi ofte ser i ikoner. Maria med Jesus på fanget, theotokos – Gudfødersken. Kirkens mor. Den historiske Maria er antagelig helt i den andre enden av skalaen: en redd tenåringsjente i en liten landsby. En jente uten rettigheter i et okkupert land.

I mye kirkelig (mannlig) forkynnelse blir Maria fort et bilde på den perfekte kvinnen, hun som sier ja uten å stille spørsmål, ordner alt, gjør det hun blir bedt om. Ren og jomfruelig, skjønn og vakker. Et kvinneideal som fort blir mer undertrykkende enn frigjørende. Feministiske kunstnere skaper nye Mariabilder, Mariabilder det er lettere å identifisere seg med: Maria bak symaskinen i en sweatshop, Maria som kjempende opprører, Maria som punker.

Når jeg tenker på Maria, tenker jeg også på mødre i flyktningeleire, i krigsområder, i områder herjet av naturkatastrofer. Kvinner som kjemper for overlevelse.

Maria som flyktning. Street art av CBloxx

Maria som flyktning. Street art av CBloxx

Vi er Maria

Da jeg gikk gjennom byen på onsdag, så alle menneskene, ansiktene, så slo meg at vi alle er Maria. Vi bærer Gud.
Vi bærer Guds kjærlighet. Vi kan blir redde, motløse, usikre når Gud kaller oss. Vi lever i en urolig tid. Det er overveldende når Gud ber oss om å bry oss: Bry oss om flyktninger, om mennesker, langt borte i krigssoner, om mennesker i våre egne gater som lider. Om naturen, drikkevannet, jordens økosystem som er i ferd med å bryte sammen. Vi kan føle oss små og hjelpeløse når Gud ber oss om å bry oss og kjempe for hverandre. Da kan vi synge på dette omkvedet:

Vi er Guds tjenere. For Gud er ingenting umulig. Frykt ikke.

Vi er Maria.

*

Jeg har laget en vals til Maria. Den kan du høre her med trioen Neste stopp:
Vi spilte den inn i Tøyenkirka på mandag. Eirik Svela spiller gitar, Andreas Dreier kontrabass og jeg bassklarinett. Jeg håper du liker den!

  3 comments for “Vi er Maria. Maria Budskapsdag

Comments are closed.