Artikkel om musikksensur på Carl Petters utvalgte

I anledning Music Freedom Day som er i dag, har jeg lagt ut en kronikk om musikksensur på Carl Petters utvalgte. Kronikken stod på trykk i Aftenposten 3. mars 2007.

Her  jeg blant annet: «Musikere utsettes for sensur og forfølgelse i Guds navn. Det skjer både i konservative muslimske miljøer i Asia og i det kristne Vesten. Ja, også i Norge: Enkelte steder har tensingkor problemer med å få synge i sin egen kirke…når religiøse ledere, om det så er mullaher eller menighetsråd, stempler hele musikkgenre som ugudelige og djevelens verk og setter grenser for utøvere av disse musikkformene, er det en helt uakseptabel begrensning av ytringsfriheten. Som prest og utøvende musiker mener jeg at fundamentalisme og totalitære virkemidler sjelden bygger på sann gudshengivenhet – men på frykt, maktbegjær og ønske om å låse Guds ord fast innenfor en begrenset menneskelig forståelseshorisont.» Her kan du lese hele artikkelen.

Musikksensur

Freemuse ble stiftet i 1998 og har som formål å øke bevisstheten om sensur av musikk og forfølgelse av musikere. De gir ut rapporter og spesiahefter og sender jevnlig nyhetsbrev om situasjonen for kunstnere og kunstnerisk

Music Freedom Day

Music Freedom Day markeres 3. mars hvert år i solidaritet med forfulgte og undertrykte musikere verden over. Ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse står bak dagen, som markeres med seminarer og konserter over hele verden. I år er fokus på kvinnelige artister. I anledning dagen har jeg også skrevet et innlegg på hjemmesiden min