Ord du lengter etter. Såmannsdagen

Det er forskjell på ord. Noen ord går hus forbi. Noen ord gjør deg nysgjerrig. Noen ord sårer. Så er det noen ord du lengter etter å høre. Ord som leger, som vekker til liv.

Såmannsdagen

Det er såmannsdag. Vi pleier å få høre lignelsen om såmannen. Eller om såkornet. Men ikke i dag. I dag er det Paulus som gjelder. Paulus og brevet til Romerne (10:13-17). Her er ikke en nær, enkel lignelse om såkorn, om jordsmonn, om vekst. Her er ord om forkynnelse og utsendelse. Ord som gjør såmannsdagen entydig og teologisk. Det handler ikke om korn, det handler ikke om trær. Det handler om ord, Guds ord og forkynnelse. Men heller ikke Paulus er uten poesi: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!. Han siterer Jesaja (52:7)

Hvor vakre de er
der de løper over fjellene,
føttene til den som bringer bud,
forkynner fred,
bringer godt budskap,
forkynner frelse

Ord du lengter etter

Poesien åpner ordene, åpner livet i ordene. Føtter som løper over fjellet, som kommer med godt nytt, ord du lengter etter. Fredsord, håpsord, ord som leger, som vekker til liv, som setter deg i bevegelse.

Det er ikke alltid vi opplever at prekener gir ord vi lengter etter, heller ikke ord fra Bibelen. Forkynnelse og bibelord kan tvert i mot virke helt uforståelige, innelukket. Noen ord åpner seg ikke, rører oss ikke. Det er først når ordene åpner seg at de skaper bevegelse, at du blir truffet.

Troens øre

Men så skjer det et ordmysterium. Vi hører ord som er akkurat til oss, ord – eller toner – som setter noe i bevegelse, stemmer hjertet og sinnet. Ord som gjenkjenner oss og tar bolig i oss. Som gir mot til å leve, til å reise seg, som heler noe som har gått i stykker. Fredsord, håpsord, ord av kjærlighet. Troens øre hører en klang, en kraft gjemt dypt i det som er sagt og skrevet.

Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred.

Ord du lengter etter.

Les mer
En såmann har ikke dårlig tid. En blogg om Såmannsdagen
Alle tekstene for dagen og en liten tekstmeditasjon finner du på kirken.no sin side Søndagstanker

  2 comments for “Ord du lengter etter. Såmannsdagen

Comments are closed.