Peters fiskefangst

En enkel blogg om Peters fiskefangst, om apostler og å elske Guds mangfoldige skaperverk.

Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grummen hval ham prise. Samt og tanteien, som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien, og nise.

Jeg går på fiskemarkedet i Tokyo og tenker på Petter Dass og min favorittsalme, «Herre Gud, ditt dyre navn og ære.» Jeg liker å gå på fiskemarkeder. Se på de forskjellige fiskeartene, få et glimt av det mangfoldige livet i havet. Fiskemarkedet i Tokyo er et av verdens største. Her er mange fisk, kråkeboller, skjell og blekksprut i utallige varianter. På bare noen få linjer antyder Petter Dass det uendelige mangfold av liv i havet. Og passer på at også nisen blir nevnt. Alt det skapte vitner om Guds storhet og grenseløse kjærlighet

Peters fiskefangst

Det er aposteldagen i dag, og vi får høre om Peter som har vært oppe hele natten uten å få en eneste fisk. Så ber Jesus ham å kaste ut garnet en gang til. Denne gangen får han så mye at garnet holder på å revne. Vær ikke redd! sier Jesus. Fra nå av skal du fange mennesker.

Det slår meg her jeg går på fiskemarkedet at den som jobber med fisk må verdsette mangfold og ha en dyp kunnskap om fisk. Like viktig er det at de som jobber med mennesker elsker mangfold og har en dyp kunnskap om mennesker: i kirka, i skolen eller helsevesenet. Ha et åpent hjerte og et åpent sinn for at de vi møter er mer sammensatt enn vi først tenker oss. I arbeidet som gateprest møter jeg mange som opplever at de ikke passer inn, som opplever utestengelse fordi de ikke er eller oppfører seg slik andre forventer at de skal være. Noen bærer dype sår, også etter møte med kirka og menighetsfellesskap.

Å  være apostel

Når Jesus sier til Peter at han fra nå av skal fange mennesker, når han i en annen fortelling sender disiplene ut og sier de skal være apostler (gresk for å bli sendt ut), er det får å være vitner om Guds uendelige storhet og grenseløse kjærlighet. Aposteldagen minner oss på at også vi er utsendt. At også vi skal åpne våre hjerter, ører og sinn for Guds storhet og grenseløse kjærlighet. Møte hverandre med respekt og forståelse. Undre oss over menneskets mangfold uten fordømmelse. Ha et ekstra øye for mennesker i utsatte livssituasjoner, som blir forfulgt, som er på flukt, som blir trakkasert, eller som rett og slett ikke blir sett.

Og siden dagens fortelling handler om fisk, er det kanskje fordi vi også skal være skaperverkets apostler, værne om mangfoldet i havet, i lufta og alt som er på land. 

teksten for aposteldagen finner du på kirken.no sin side Søndagstanker