Sankt Hallvard, Oslos skyttshelgen

Er du i Oslo, kan du se ekstra nøye på kumlokkene i dag. På mange vil du finne bilde av Sankt Hallvard, beskytter av Oslo by. I dag er hans helgendag

Sankt Hallvard, Hallvard den hellige eller Hallvard Vebjørnsson (ca 1020-43) som han het da han levde, kom ikke fra Oslo, men fra Lier i Drammensområdet. Han var av fornem ætt — mormoren hans var visstnok datter av Gudbrand Jarl, som også var bestefar til Olav den hellige. Hallvard døde ung, i sitt forsøk på å beskytte en gravid kvinne, uskyldig anklaget for tyveri. Sagnet forteller at han en dag var i ferd med å gå i båten sin og legge ut over Drammensfjorden. En redd, gravid kvinne kommer og spør pent om hun kan være med. Hun jages av tre illsinte menn som beskylder henne for tyveri. De legger ut over Drammensfjorden men blir tatt igjen av de tre mennene, som spør:

«Hvorfor har du, Hallvard, en hederlig ung mann med skikkelige foreldre, hvorfor har du påtatt deg å beskytte en så dårlig kvinne? Utlever henne, så hun kan få dø. Det har hun fortjent.’ Hallvard sa til dem: ‘Hva har hun gjort?’ De svarte: ‘Hun har brutt seg inn i vår brors hus og stjålet hans eiendeler.’ Han spurte dem: ‘Og hvordan kom hun seg inn i huset?’ De sa: ‘Hun trakk ringen som holdt låsen, ut av dørstolpen.’ Han sa: ‘Det kan ingen kvinne gjøre, bare en kjempesterk mann! Har noen sett henne gjøre dette? Eller har dere funnet tyvegods i huset hennes? Og hvis det ikke er sikkert at hun har stjålet, hvorfor skal hun så dø? Ville det ikke være riktigere å la henne rense seg for anklagen hvis hun kan? Og hvis hun ikke kan, så skal hun enten dømmes etter loven, eller jeg skal betale løsepenger for henne. For dere bør ikke drepe en gravid kvinne og barnet hun bærer. Gjør nå ikke noe overilt!’

Men mennene blir enda sintere, skriker opp og en av dem skyter Hallvard med pil.  Etterpå dreper de kvinnen.  Så bandt de en møllestein til halsen på Hallvard og kastet ham på sjøen. Men lenge etterpå ble han og steinen funnet flytende på sjøen. Levningene hans ble flyttet til Mariakirken i Oslo (nå kirkeruiner i middelalderparken), siden til St. Hallvard kirke som var domkirke for Oslo i middelalderen. Hallvard ble motiv for Oslo bus segl alt i 1350, avbildet med møllestein i den ene hånda og piler i den andre. For hans føtter ligger en naken kvinne.

En helgen å strekke seg etter

Sankt Hallvard er en ålreit helgen, og en veldig fin helgen for en by. Slik sagnet forteller beskyttet han et menneske i en sårbar situasjon, og han insistererte på at hun skulle få en rettferdig rettergang, dømmes ved lov og ikke en illsint mobb. Men det er også en helgen å strekke seg etter. I St Hallvards ånd bør vi streve etter at sårbare og forfulgte mennesker blir ekstra godt tatt vare på i byen vår. I likhet med den  gravide kvinnen, er det tusenvis av mennesker på flukt som søker å komme seg over havet i båt. Som vi vet, mange dør underveis. Hallvard gjorde alt han kunne for denne kvinnen, men ble drept av ugjerningsmenn. Med en slik helgen som beskytter, bør ikke Oslo by strekke seg langt for å hjelpe mennesker på flukt?

Gratulerer med dagen!

Les mer
Halvard den hellige. Biografi i Norsk biografisk leksikon.