Velsignet jul!

Takk for fine møter, for inspirasjon, for oppmuntringer, kunnskap og visdom. Jeg ønsker alle en velsignet jul med en julebønn jeg ofte har bedt i Tøyenkirka:

Fred, fred, fred
– fred over broundergangene
portrom og parkeringshus
som gir ly i den mørke natta
– fred over benker i byen
gatehjørner, t-banestasjoner og
alle steder der mennesker møtes
fred, fred, fred

– Fred over
slitne kropper
sultne mager
sugne årer
frosne hender og føtter
la den evinnelige
tankekverna få
litt hvile
fyll opp utstrakte
kopper, ja la dem
renne over av
godhet
fred, fred, fred

– Fred over
fjellene i Afghanistan
over gatene i Aleppo,
Mogadishu og Kinshasa

fred over teltene i
flyktningeleirene
fred langs muren
rundt din fødeby
la englenes horn
blåse murer
til støv slik Jerikos
murer engang måtte
falle

fred, fred fred
over alle mennesker
som gud har glede i

 

Bilde med tekst: Velsignet jul