Tag Archive for Iver Jåks

Samefolkets dag. Tanker om jord, salt og lys

Jesus åpenbarer seg, viser seg. Han er Guds sønn, han reiser opp nedbøyde, skaper fellesskap, gjør helt det som er gått i stykker. Han viser seg også som menneske. Hvordan viser Gud seg som menneske? Samefolkets dag er en dag i kirkeåret, i åpenbaringstiden. Det gir anledning til å tenke over åpenbaring, kultur, identitet, og etnisitet. Samefolkets dag 6. februar… Read more →