Samefolkets dag. Tanker om jord, salt og lys

Jesus åpenbarer seg, viser seg. Han er Guds sønn, han reiser opp nedbøyde, skaper fellesskap, gjør helt det som er gått i stykker. Han viser seg også som menneske. Hvordan viser Gud seg som menneske? Samefolkets dag er en dag i kirkeåret, i åpenbaringstiden. Det gir anledning til å tenke over åpenbaring, kultur, identitet, og etnisitet.

Samefolkets dag

6. februar er samefolkets dag. I år feirer vi at det er 100 år siden det første samiske landsmøte ble holdt i Trondhjem 1917. Samefolkets dag er også en dag i kirkeåret.

Kirken har dessverre en lang historie med undertrykking av urfolk og urfolks kultur og spiritualitet. Kirken har vært preget av vestlig-europeiske forestillinger som misjonærer og handelsfolk brakte med seg sørover, vestover — og nordover. Jesus ble fremstilt i kolonistenes og makthavernes bilde. Urfolks kultur og forestillingsverden ble undertrykket og fortrengt. Det er også noe samer har opplevd gjennom tidene, en kristning og fornorskningstanke som satte spor like inn til vår tid. Fortsatt er samisk språk og kultur marginalisert. Derfor er det viktig å markere samefolkets dag også i kirken.

Jord, salt, lys

«Dere er jordens salt,» sier Jesus i dagens tekst, hentet fra bergprekenen. «Dere er verdens lys.» Det er et kall som går til alle jordens mennesker, uansett kultur og etnisitet. Det er ikke det samme som at kultur og etnisitet ikke har noen betydning. Vi er skapt i Guds bilde, vi er likevel forskjellige. Det er i den mosaikken hele menneskeheten utgjør, i den enorme veven alt levende er, vi kan se glimt av Gud. Å være salt og lys er å være profetiske, avdekke urett og bære håp. Vi skal også være jord. Vi er skapt av jord, vi er ett med det skapte og må ta vare på naturen og alt i den. Vi er jord, salt, lys — næring, helbredelse, håp.

For lenge siden så jeg en stor utstilling med verker av den samiske kunstneren Iver Jåks som gjorde sterkt inntrykk. Særlig hans installasjoner med tre, bein og andre materialer. Hans arbeider var noe helt annet enn det jeg forbandt med samisk kunst. Det var referanser til urgammel samisk spiritualitet. Materialbehandlingen samtidig har kunsten hans noe veldig samtidig, spørrende, utfordrende og undersøkende ved seg. Møtet med Iver Jåks’ kunst berørte meg sterkt. Som menneske og kunstner. Her fikk jeg impulser til et kunstnerisk og teologisk program, som jeg nå ser henger sammen med ordene til Jesus: tradisjon, kritikk, fornyelse. Jord, salt, lys. En hengivenhet til tradisjonen og det som er overlevert, en kritikk av sosiale forhold i samfunnet og en fornyelse av uttrykk. Jord, salt, lys.

Her er noen bilder av Iver Jåks’ kunst:

Her er noen lenker i anledning samefolkets dag
TRÅANTE 2017 En oversikt over samiske filmer i anledning 100 årsjubileet for det første samiske landsmøtet
Samisk spiritualitet. en fin artikkel av Roald Kristiansen
Samisk jubileum og samefolkets dag. En oversikt over 100-årsmarkeringen på kirken.no