Se Guds lam. Om sakramenter og åpenbaring

God søndag! Det er andre søndag i det nye året. Og det er andre søndag i åpenbaringstida. Tradisjonelt handler denne søndagen om at Jesus blir døpt. Men i prekenteksten (Johannes 1:29-34) hører vi døperen Johannes si noen ord fra nattverdsliturgien: «Se Guds lam, som bærer verdens synder.» Så dette blir en enkel blogg om dåp og nattverd, om sakramenter og åpenbaring.

Sakramenter

Først: Hva er egentlig et sakrament? Ordet kommer fra latinske sacer – hellig, inviet – som vi finner i for eksempel sakral og sakristi. Det betyr noe sånt som hellig handling. I den romersk katolske kirke er det 7 sakramenter, i lutherske kirker er det 2, dåp og nattverd. Dåp og nattverd har fulgt kirkas historie, og har røtter i endra eldre riter. Mye dypsindig har vært skrevet og tenkt om om disse ritualene gjennom tidene.

Vann, vin og brød. Dypest sett handler sakramenter om liv; handlinger som opprettholder, bekrefter, beskytter og løfter livet. Både dåp og nattverd er livsriter. Dåp en feiring av at liv blir til, at Gud blåser sin livspust i oss. Nattverden er en måltid og fellesskap, fellesskap med Gud og våre medmennesker. Vi hører sammen, måltid og fellesskap er livsnødvendig og livsbærende.

Sakramenter og åpenbaring

«Se Guds lam, som bærer verdens synd.» Døperen Johannes, selv en erfaren døper, viser oss hvem Jesus er. Også Jesus er en som døper. Men han døper ikke bare med vann som Johannes, men med den hellige ånd. Vann og ånd. Jesus døper med liv, til liv. Og Johannes åpner med ord som vi nå synger før nattverden, «Se Guds lam, som bærer verdens synd.»

På en måte så viser døperen Johannes ikke bare Jesus, men også sakramentene. Sakramentene blir åpenbart, sakramentene er åpenbaringer. Dåpen og nattverden er åpenbaringer. Jesus er, på et eller annet vis, med oss i sakramentene. Hellige handlinger, handlinger som gir liv, opprettholder, beskytter og løfter livet.

Les mer
Dåp til liv. En blogg om Jesus som blir døpt
Søndagstanker finner du søndagens tekster og en kort meditasjon