Semesterslutt

Det er stille i gangene, studentene har reist. Jeg rydder skrivebordet, både det fysiske og det virtuelle. Det er semesterslutt, og jeg gleder meg både til en lang tenkepause og over semesteret som har vært.

Livet som lærer er godt. Det er inspirerende og lærerikt å undervise. Det er også et stort privilegium å være med på å utdanne morgendagens prester, diakoner og andre til arbeid i kirken. På de 11 semestrene jeg har vært lærer har jeg vært med å utdanne over hundre prester og enda flere diakoner.

Men nå tar jeg en pause, lader batteriene til et nytt semester over sommeren.

God sommer!