Taushet og ondskap. Tredje søndag i fasten

Noen Jesusfortellinger er vanskelige, ekstra vanskelige. Fortellinger om mennesker som er besatte av onde ånder, for eksempel. Teksten i dag er en slik fortelling. Jesus møter en som er stum, besatt av en ond ånd. Kanskje er det en fortelling om taushet og ondskap, om ondskap som bringer folk til taushet.

Tredje søndag i faste

I dag er det tredje søndag i faste. Fra gammelt av har helligdagene i fasten latinske navn etter de liturgiske hymnene som åpnet messen. Neste søndag heter for eksempel laetare, som betyr gled deg. Dagen i dag heter oculi, mine øyne. Hymnen som ble sunget i dag, bygger på salme 25: Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

Denne dagen blir altså forbundet med synet, blikket, Det kan kanskje virke litt merkelig når fortellingen handler om hørsel, eller rettere sagt en stemme vi ikke hører, en kvinne som er taus.

Bibelfortellinger om helbredelse fra onde ånder og demoner synes jeg er de aller vanskeligste å preke over. En ting er at det kan være vanskelig å tro på helbredelser og mirakler. Enda vanskeligere synes jeg det er å tro på demoner og onde ånder. Men det jeg synes er aller vanskeligst med disse fortellingene, er at jeg har møtt mennesker som har vært utsatt for demonutdrivelse. Mennesker som har vært med i lukkede menighetsfellesskap, som av ulike grunner blir utpekt som besatte og gjennomgår utstøtelser og ydmykelser, som har fått dype sår i sjela.

Min erfaring er at det gjerne er mennesker som allerede er svært sårbare som blir utsatt for demonutdrivelse.

Jeg har aldri hørt om bankdirektører besatt av en grådighetsdemon.
Menighetsledere besatt av en maktsyke-demon
Eller oljeselskaper besatt av en ødeleggelsesdemoner.

Ondskap og taushet

Likevel er det noe jeg kan relatere meg til i fortellingen. Noe som handler om ondskap og taushet, om destruktive krefter som bringer mennesker til taushet. Om sensur, undertrykkelse og maktmisbruk. Det er ikke vanskelig å finne eksempler. Regimer som forbyr og forfølger opposisjonelle stemmer. I land som Russland, Tyrkia, Kina, Egypt og Israel sitter menneskerettighetsforkjempere, forfattere og kunstnere fengslet eller utsettes for ulike former for sensur fordi de ytrer seg kritisk til regime. I noen land hindres minoritetsgrupper i å utøve sitt språk og sin kultur.

dagen i dag gir en oppfordring til å se, bruke våre øyne til å avdekke urett. Til å høre, lytte etter stemmer som er bragt til taushet. Til å kjempe mot undertrykkende krefter og maktstrukturer som usynliggjør og gjør at mennesker mister motet til å uttrykke seg. Til å gi mot til motløse. Til å høre hverandre som hele mennesker.

  2 comments for “Taushet og ondskap. Tredje søndag i fasten

Comments are closed.