Virkelig fri

Virkelig fri, sier Jesus. Virkelig fri. Det betyr kanskje at det er måter å være fri på som ikke er virkelig. Her er en enkel blogg om frihet og fellesskap, om å ta vare på jorda og hverandre.

«Hvis dere blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri.» Ordene er fra søndagens prekentekst, Johannes 8:31-6.

«Sannheten skal gjøre dere fri» er et sterkt utsagn, et utsagn som mange søker å leve etter. Ofte har det blitt forstått individualistisk, som et program for den enkelte om å søke sannheten for sin egen del og oppnå en indre frihet. Noen reiser ut i den store verden på søken etter sannheten, andre søker den i bøker. Noen mener de har funnet den, andre er hele tiden på veien, leter.

Frihet i fellesskap

Gud har skapt oss til fellesskap. Derfor må vi også forstå sannhet og frihet som noe som handler om fellesskap. Vi kan ikke være virkelig fri uten å tenke på våre medmennesker, medskapninger og livet rundt oss. Som jeg skrev i forrige blogg, er jeg opptatt av etymologi og ordenes grunnleggende betydning. Ordet «fri» har indoeuropeiske røtter, og avledet av et ord som også betyr vennskap og kjærlighet. Slik er frihet forbundet med de bånd vi knytter til omgivelsene våre i vennskap og kjærlighet.

Kollektiv fornektelse

I vår del av verden lever vi i en slags kollektiv fornektelse. Vi ser ikke at vår måte å leve på påfører enorme lidelser til mennesker langt unna oss, at jorden og alt det skapte ødelegges av forbruk og forurensning. Vi ser heller ikke at millioner av mennesker på flukt har noe med oss å gjøre.

Virkelig fri

Vi er ikke virkelig fri når naturen rundt oss kveles av vår livsstil. Vi er ikke virkelig fri uten at våre medmennesker og medskapninger er frie. Frihet er også fri sammen med. I vår søken etter sannhet og frihet må vi også stå sammen med andre mennesker i deres kamp for for sannhet og frihet. Derfor handler vår frihet også sammen med regnskogen i Amazonas, båtflyktninger i Middelhavet og kamp mot menneskehandel, rasisme og forfølgelser av minoriteter.

I afrikansk amerikansk kultur, med historie knyttet til slaveri og undertrykkelse, finner vi mange uttrykk for frihetslengsel i salmer, spiritualitet, protestsanger og blues, jazz og hiphop. Til slutt fikk jeg lyst til å dele Pharrel Williams´sterke låt, «Freedom»:

Les mer:
Søndagstanker. Her finner du tekstene for denne søndagen med en kort betrakting.
Idioter, treskaller og andre Guds folk. blogginnlegg.

  1 comment for “Virkelig fri

Comments are closed.