Bli lys – en salmebok med protestsanger i mørke stunder

Bli lys. Salmebok med protestsanger for mørke stunder

Salmer er ikke bare for søndager og kirkegang. Salmer kan også synges når livet røyner på, de kan synges i fengsel, ved sykesengen eller i protestmarkeringer mot ødeleggende krefter. Nå kommer en splitter Bli lys.

Bli lys. Salmer og fortellinger inneholder 52 salmer, nye og gamle, med fortellinger fra livet. Min tidligere gateprestkollega Hans Olav Mørk har vært redaktør, Sindre Skeie, Anne Kristin Aasmundtveit og jeg har vært med å plukke ut. Folk fra forskjellige diakonale organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Kirkens Nødhjelp, fra oppsøkende arbeid, sykehjem og fengsel har fortalt hvilke salmer som bærer i deres arbeid. Vi har også fått inn store bunker med nye salmer. I året som har gått har vi sunget oss gjennom matrialet, om igjen og om igjen.

Vi har lett etter salmer som det kanskje ikke finnes så mange av fra før, og vi har kjent på ordene og melodiene, hvordan sangene er å synge, hva de gjør med oss. Så satt vi igjen med 52 salmer og like mange fortellinger, en til hver uke i året. Slik kan salmeboken også brukes som en slags andaktsbok. Bak i boka er det enkle liturgiske ledd, flere av dem er nye. Slik er Bli lys også en ressursbok for enkle samlinger i mange ulike sammenhenger. Sindre Skeie skriver: «Dette er ikke noen perfekt bok. Vi har lett etter salmer som gjenspeiler menneskers liv, og kanskje aller mest de livene som ikke bare er lette å leve. Vi fant en del kjente salmer som har vist seg å bære. Og en god del nye som nå kan prøves ut.»

Bli lys. En salmebok

Bli lys gis ut i forbindelse med Diakonhjemmets 125 års jubileum, og deles ut gratis på jubileumsgudstjenesten i Ris kirke søndag 11. oktober

Her er en av mine fortellinger, om hvordan jeg oppdaget salmens kraft i en afrikansk amerikansk baptistmenighet i New Orleans:

Mitt kjærlighetsforhold til salmer begynte i New Orleans, First St John Institutional Baptist Church. Det var siste år på videregående, og jeg bytta ut russetid med pilgrimstur til New Orleans sammen med Caledonia jazzband. Vi fikk høre og møte legendariske musikere. Blant dem gospelsangeren Aline White, en vakker, eldre kvinne med sped kropp og stor stemme. Hun inviterte oss til kirken sin, til søndagsgudstjeneste. Det var en gudstjeneste jeg aldri hadde opplevd maken til, en gudstjeneste full av kraft og liv. Det var ikke meningen å sitte stille å høre på, prest, kor, musikere, diakoner og menighet var en gyngende, syngende kropp. Sangen kom fra et sted dypt inne i fellesskapet. Min spinkle, prøvende stemme ble båret av alle de andre stemmene. Aldri før hadde jeg opplevd en gudstjeneste som ga sånn kraft og styrke.

Det var noen fine sanger de sang, noen kjente jeg fra før, andre var nye for meg. Jeg spurte Aline hvor jeg kunne få kjøpt salmeboka. «Here, you can have mine,» svarte hun. Jeg fikk salmeboka hennes, den slitte velbrukte salmeboka hennes, The Baptist Hymnal, med vinrødt skinnomslag og sider som for lenge siden hadde hatt gullkant. Salmeboka var fylt av understrekninger og lapper, lister over hennes favorittsanger og bibelvers. Salmeboka rommet et langt liv i Guds og sangens tjeneste. Og i Guds vidunderlige nåde ga hun den til meg. Den minner meg på hva salmesang kan være, en nådens kilde. Alle som drikker av den – med spinkle stemmer, brummende stemmer, skeive og rare stemmer, fyldige stemmer, skinnende vakre stemmer – vil finne trøst, styrke, mot og håp. Amazing Grace.

Les også
Diakonhjemmets Jubileumsgudstjeneste i Ris kirke
Salmeboka på mobilen. Anmeldelse av Eide Forlags salmebokapp

foto©carl petter opsahl

  4 comments for “Bli lys – en salmebok med protestsanger i mørke stunder

Comments are closed.