Falske profeter, religionskritikk og kjærlighet

Vokt dere for falske profeter, sier Jesus. ved første gangs lytting virker ordene skarpe, ja nærmest dømmende. En dom over falske profeter og en dom over de som er så dumme at de følger dem. Etterhvert som jeg grunner over dem, fornemmer jeg en dyp kjærlighet og nødvendig religionskritikk.

På et travelt marked i en av verdens største storbyer så jeg en tenåring med en t-skjorte som jeg ble veldig opptatt av. «Atheism is a non prophet organization,» stod det på den. Jeg begynte å gruble på hva det kunne bety, inntil jeg skjønte at non prophet var et ordspill på non profit. Likevel, jeg klarte ikke å gi slipp på t-skjorta. Kanskje fordi den på underlig vis kommuniserte med tekstene for denne søndagen. Hva er en profet? Hva vil det si å følge en profet? Er Jesus en profet?

Vokt dere for falske profeter

Vokt dere for falske profeter. Ordene ligger tungt i munnen. Som blytunge kanonkuler, før de slynges ut, treffsikkert, rett i magan, mitt i fleisen. Det er en dirrende advarsel – vi skal være på vakt, vi skal ikke tro alt vi hører og ser.
Likevel er også dette sagt i kjærlighet. Jesus vet at ikke alle vil oss vel, det er noen som ikke har ærlige hensikter. Selv de hyggeligste og mest overbevisende fredselskere kan føre oss vil.
Hvordan kan noen utlegge disse ordene for andre, hvordan skal vi kunne peke ut de falske profetene? For vender ikke disse ordene tilbake til enhver som hever stemmen og har noe på hjertet?

Hvem kan kalle seg profet? Hvem kan kalle seg veileder og med rette hevde å tale Guds sak?
Jesus lar oss ikke i stikken, overlater oss ikke til oss selv, men gir oss en enkel rettesnor: På fruktene skal profetene kjennes. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, et dårlig tre kan ikke bære god frukt, sier Jesus og ligner de falske profetene med glupske ulver kledd i saueham.

Profetisk religionskritikk

Jesus står i en lang tradisjon av profetkritikere. Og de sterkeste kritikerne er nettopp profetene, profetene i den hebraiske bibelen. De er sterkt kritiske til makta som rår, både den religiøse og politiske. Og han står i en lang tradisjon av profeter som advarer mot dem som fører vill. Hør bare profeten Jeremia:

Så sier Herren over hærskarene:
Hør ikke på ordene til de profetene
som profeterer for dere!
De gjør dere tomme;
de forteller om syn fra eget hjerte
og ikke fra Herrens munn..

“Religion er opium for folket,” sa Karl Marx. Og ganske riktig har religiøse ledere og maktmennesker i kirken ført folket vill opp gjennom tidene. De har vendt blikket mot himmelen og fått fattige og utstøtte til å slukne sine sorger i Kanaans språk i stedet for å være sanne profeter og kjempe mot uretten i denne verden. Men det Jesus snakker om er langt fra opium. Han ber oss ikke om å legge sunn fornuft og kritisk sans til side. Tvertimot, vi skal være listige og årvåkne, lytte med hjerte og forstand, hver etter vår egen utrustning, avsløre det som er falskt uansett hvor godt det ser ut.

Guds tale er åpen for alle

Se bakenfor det skinnende smilet og den blankpussede fasaden, hør hva som klinger bakenfor de velformulerte overbevisningene. Når noen sier fred og ingen fare, vær på vakt. Pass på når noen sier akkurat det du vil høre, stryker deg med hårene. En sann profet sier også det du ikke vil høre, setter deg på plass. En sann profet kan utsi ord som gjør vondt her og nå, men som vil føre ditt liv tilbake på rett kjøl.

Til alle tider har Gud talt til mennesker, til alle tider har det vært mennesker med spesielle evner. Gud gir drømmer, syner og åpenbaringer. Men Guds tale er åpen for alle, det er ikke noe mystisk eller hemmelig med hverken Guds ord elller Guds rike. Du trenger ikke gå på kurs. Hendene er våre antenner, i det vi strekker dem ut eller folder dem sammen i bønn.

Glem ikke å lytte til de virkelige profetene

Men glem ikke å høre de virkelige profetene, de som snakker sant om gud og livet i verden, de som rettleder uten å trykke ned, de som gir håp og trøst uten virkelighetsflukt, de som deler av sin klokskap og visdom til alle som vil høre. Kjenn deres ord på  de gode fruktene.

Kanskje tenåringen på markedet i Tokyo bar en ekte profetisk t-skjorte? Den fikk meg i hvertfall til å tenke.

I dag er det 5. søndag i treenighetstiden. Tekstene for dagen finner du på Kirken.no’s side Søndagstanker

 

  8 comments for “Falske profeter, religionskritikk og kjærlighet

Comments are closed.