Haugtun er et bra sted… Et forbundseventyr

Opp i fjellsiden, like over Dokka, ligger Haugtun. Et vakkert gammelt gårdstun med nydelig utsikt over dalen. I 1975 kjøpte Norges Kristelig Studentforbund tunet og startet kollektiv her, et lite, men varmt og viktig hjerteslag i norsk kirkeliv. Nå er tunet solgt og en epoke er over.

Haugtunkollektivet

Mange som har vært med i Norges Kristelige Studentforbund har et forhold til Haugtun. Her har vi hatt årsmøter, kurs, seminarer og spennende konferanser. Noen har bodd i kollektivet, vært sivilarbeidere eller utvekslingsstudenter. Selv bodde jeg i et annet av kollektivene o Forbundet, i U20 (Universitetsgsta 20). Men som leder av forbundet på begynnelsen av 90-tallet var jeg her mye og Jar mange gode minner. Og mange av dem bodde der har inspirert meg mye.

Haugtun-kollektivet ble til i en spennende tid i norsk samfunns- og kirkeliv, med marxist-leninister og kristensosialister, Kirkelig fornyelse og liturgisk bevissthet, kollektivbevegelse, miljøbevegelse, feministbevegelse og solidaritetsbevegelse. Kollektivet på Haugtun ble et sted for lokalt og internasjonalt engasjement. 

Denne helgen ble den siste generalforsamlingen avholdt, gårdstunet solgt til nye eiere. En epoke er over. Men generalforsamlingen var likevel ikke spesielt dyster, men en feiring av de gode impulsene Haugtun har gitt. Her noen glimt: