3. mars er Music Freedom Day!

«Forestill deg en verden uten musikk. Eller en verden der vi blir fortalt hva vi skal spille, hva vi skal synge, eller til og med hvilken musikk vi får lov til å høre på hjemme hos oss selv.. En slik verden finnes allerede.» Organisasjonen Freemuse kjemper for musikalsk og kunstnerisk frihet. Siden starten i 1998 har organisasjonen satt fokus på sensur av musikk og forfølgelse av musikere. Music Freedom Day 2017 retter søkelys mot kvinnelige artisters forhold i en rekke autoritære land.

Som musiker er jeg opptatt av musikk som uttrykk, som et språk for det som ikke har ord. Musikk er et grunnleggende språk, musikk skaper tilhørighet, identitet. Det er viktig for meg også å uttrykke sosialt og politisk engasjement gjennom musikk. Bare tanken på en verden uten musikk er uutholdelig. Det samme er tanken på å bare kunne spille og lytte til musikk som andre har bestemt. I et demokratisk land er det lett å å ta musikalsk yttringsfrihet som en selvfølge. Mange steder i verden er det ikke det. Musikk blir sensurert og musikere forfulgt fordi myndigheter opplever det som truende. Noen ganger fordi kunsten er regimekritisk, noen ganger fordi musikken representerer en undertrykket minoritet, og noen ganger rett og slett fordi musikk forstås som «syndig» eller «uproduktivt.»

Freemuse. En organisasjon for musikalsk og kunstnerisk yttringsfrihet

«Music is not a Crime, it’s a Human Right»

I enkelte land blir kunstnere fengslet, til og med torturert og drept for sin kunst. Siden 1998 har organisasjonen Freemuse satt fokus på musikalsk yttringsfrihet, sensur og forfølgelse av musikere. De gir jevnlig ut rapporter om sensur og forfølgelse av musikere verden over. Freemuse gjør en viktig innsats for å bedre forhold for musikere i autoritære land. Samtidig bidrar de til økt bevissthet på at musikksensur ikke bare skjer i land, langt borte, «vi ikke liker å sammenligne oss med. Musikksensur skjer også i demokratiske land, i USA, i Europa, i Norge. Selv husker jeg for eksempel at Arne Domnerus sin jazzversjon av «Ja vi elsker» ble for sterk kost for NRK.

Jeg vokste opp som frijazz-interessert ungdom i et kristent miljø og husker sterke fortellinger om folk som kasta platesamlinga si når de ble omvendt. Jeg husker diskusjoner om bassgitar var syndig i ungdomsbladet Ny Horisont. Jeg husker voksenledere som stilte spørsmålstegn ved musikken jeg hørte på, «om ikke den musikken leda meg bort fra Jesus?» Det var helt absurd for meg.
Musikk er en gudegitt gave. Uansett genre.

Music Freedom Day 2017: søkelys på kvinnelige artister

Hvert år markeres Music Freedom Day 3. mars i regi av Freemuse. Dagen markeres over hele verden med konserter og seminarer. I år er søkelyset rettet mot sensur og forfølgelse av kvinnelige artister. I en rekke land er kvinnelige artister spesielt utsatt for sensur. Freemuse skriver: I Saudi-Arabia og Iran får ikke kvinnelige utøvere lov til å synge solo eller spille instrumenter. I nordvestre Pakistan har kvinnelige sangere blitt drept og angrepet, og i mange land er kvinnelige utøvere sosialt, kulturelt og økonomisk marginalisert. Verden over blir kvinnelige artister utsatt for diskriminering, seksuell objektivisering og får betydelig mindre oppdrag enn mannlige artister.»

Som musiker er jeg veldig glad for at Freemuse finnes og støtter deres kamp for musikalsk yttringsfrihet verden over. Jeg feirer Music Freedom Day, og med  8. mars rett rundt hjørne er årets tema en viktig påminnelse.

I anledning dagen har Freemuse laget en spilleliste jeg anbefaler på det varmeste:

 

 

Lenker

Freemuse. Offisiell hjemmeside
Art under attack. Seminar og konsert i Oslo i forbindelse med By:Larm