Idioter, treskaller og andre Guds folk

Døm ikke for at du ikke skal bli dømt, sier Jesus. Hvorfor ser du flisen i din brors øyne og ikke bjelken i ditt eget? Her er en enkel blogg om idioter, treskaller og andre Guds folk.

Døm ikke for at du ikke selv skal bli dømt, sier Jesus.
Det minner meg om noe jeg hørte da jeg var liten, «dom som sier at andre er domme, dom er domme dom.» – eller «dem som sier at andre er dumme, dem er dumme dem. Jeg får lyst til å leke med disse ordene, det er så fin klang i dem:

Døm, dum, dem
Døm, dum, dem

en lys tam tam tromme: demmedemmedem
og en litt mørkere en: dummedummedum
Til sist en dyp gulvtam: døm døm

demmedemmedem
dummedummedum
døm døm

Dømmende ord

Det er morsomt å leke med ord og klanger. Men som alltid kan leken også åpne våre sinn for dypere sammenhenger, for eksempel mellom ord som ligner på hverandre. Døm, dum, dem. Når vi dømmer gjør vi noen til dem, setter noen utenfor oss selv, setter ett skille mellom oss og dem. De er dumme, de er ikke oss, de er dem. Det er vanskelig å ikke dømme. Det ligger der liksom helt naturlig, som en refleks. Det kommer helt av seg selv, uten at vi rekker å tenke på det. «Han der er en selvopptatt pratmaker,» «hun er ikke til å stole på.» Utlending, blære, rundbrenner, lett på tråden, bondeknøl, idiot.

Idioter, treskaller og andre Guds folk

Idiot, det betyr det samme som dum, men det betyr også dem. Det kommer fra latin, idiotes, som betyr de andre, eller dem. Vi dømmer dem, det er dumt. Vi ser ikke at det er oss selv, ikke dem, vi dømmer. Når vi dømmer, gjenspeiler det noe i oss selv.

Døm ikke for at du ikke selv skal bli dømt, sier Jesus. Og som den snekker han nå engang er, henter han et bilde fra trevirkets verden. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Ja, treskaller er vel i rene ord det Jesus kaller oss når vi blir så opptatt av flisen i våre søstre og brødres øyne at vi glemmer bjelken i våre egne. Vi blir så besatt av flis at hele hue fylles opp av tre. Når vi blir oppslukt av andres feil blir vår dømmekraft utydelig, uklar. Vi tror kanskje vi er bedre fordi vi finner noen vi tror er dårligere enn oss. Men i virkeligheten blir vi treskaller.

Å se hverandre

Nå er Jesus altså snekker, og han elsker tre, også treskaller, men han forteller oss at det lille vi ser av flis i andre, har vi i fullt monn selv, flis nok til en hel bærebjelke.

Dømmende blikk svir, de kan sette brennemerke i sjela. Jesus vil lære oss å se andre med sine øyne, med guds kjærlige skaperblikk. Jesus lærer oss å se den andre som et menneske, et guds barn, en borger av gudsriket, slik vi selv er et menneske, et guds barn en borger av gudsrike.

Les mer
Det byen ser. Et blogginnlegg om den blinde mannen ved Jeriko.
Godhet smitter. Nettkirkens søndagstanker med søndagens bibeltekster og en kort refleksjon.